Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na stezky, pro všechny !!!

Mapování prošlých stezek

V rámci návštěvy naučných stezek dochází k systematickému mapování jejich bezbariérové průchodnosti i s ohledem na přístupová místa, odpočinková místa, sociální zázemí, apod.

Cílem je přinést uživatelům a potenciálním návštěvníkům naučných stezek alespoň základní náhled na překážky, které při svém průchodu / průjezdu trasou naučné stezky mohou očekávat.

!!! Mapování představuje stav průchodnosti v době, kdy byla tato průchodnost mapována a projekt tak nezaručuje, že se od té doby situace nemohla zlepšit nebo zhoršit. Rovněž upozorňujeme, že změny v průjezdnosti často mohou záviset i na ročním období a aktuálních klimatických podmínkách !!!

Přečtěte si také naši metodiku bezbariérové průchodnosti naučných stezek se zaměřením na seniory nebo se zaměřením na osoby na vozíku.

Zmapované stezky

Fitness stezka u Vltavy

Fitness stezka u Vltavy
Rok vzniku:
2006
Délka:
0,2 km
Počet zastavení:
2

Krátký úsek povltavské cyklostezky v oblasti Modřan, který je lemován několika stanovišti pro fitness cvičení. Bezbariérově zcela přístupná. Návštěvu je vhodné spojit buď se stezkou "Počítáme s vodou", která začíná asi 1km proti proudu řeky, nebo s obyčejnou procházkou po místní cyklostezce podél Vltavy jedním nebo druhým směrem.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Keltská stezka přes hradiště Šance

Keltská stezka přes hradiště Šance
Rok vzniku:
neznámý
Délka:
3,6 km
Počet zastavení:
11

Stezka začíná na Točné a klesá přes Keltské hradiště a přírodní rezervaci Šance až ke Komořanské ulici vedoucí na Zbraslav. Stezka je v celé délce vedena po turistické značce a není určena pro osoby se sníženou pohyblivostí. Překážkami jsou nerovný terén, příkrá klesání / stoupání, úzké pěšiny. Přesto turistickým návštěvníkům nabídne příjemnou procházku listnatým lesem na slunečných stráních Břežanského údolí.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířatky

Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířatky
Rok vzniku:
2012
Délka:
4,5 km
Počet zastavení:
30

Stezka začíná u Masarykovy základní školy v Újezdě nad lesy. Trasa vede převážně vede nezpevněným terénem po lesních pěšinách. Vzhledem k četným terénním nerovnostem a překážkám, lze stezku doporučit jen k pěším procházkám např. rodin s dětmi. Průjezd s terénním kočárkem je možný. Po našem mapování v oblasti Klánovického lesa vznikla další stezka (Lesní galerie II) .

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Barrandovské skály

Naučná stezka Barrandovské skály
Rok vzniku:
2014
Délka:
2,1 km
Počet zastavení:
10

Naučná stezka Barrandovské skály je vedena podél rušné pražské komunikace Strakonická, přesto nabídne unikátní pohledy na Barrandovské vrásnění a další místní zajímavosti (Barrandovské terasy, bývalý plavecký bazén). Celá trasa vede téměř po rovině, přičemž většina po zpevněných asfaltových cestách, úsek stezky v závěru je veden po dlažbě, resp. chodník je přerušován vjezdy. Ideální dostupnost prostřednictvím MHD.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Centralní park Pankrác

Naučná stezka Centralní park Pankrác
Rok vzniku:
2010
Délka:
1,6 km
Počet zastavení:
38

Stezka je spíše dendrologickou procházkou centrálním parkem Na Pankráci. Celá trasa vedoucí po zpevněných asfaltových chodnících je zcela bezbariérová. K dispozici je návštěvníkům jak samostatné WC poblíž autobusové stanice Kavčí hory, tak i restaurace "Na Půl cesty".

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Čimický háj

Naučná stezka Čimický háj
Rok vzniku:
2017
Délka:
2,2 km
Počet zastavení:
10

Naučná stezka Čimický háj, slavnostně otevřená 22.10.2017 formou pohádkového lesa - Pohádkového Čimického háje, provází návštěvníka pomocí desesti zástávek krásným smíšeným lesíkem, v 17. století označovaným jako Temeliště. Stezka ve své první části vede po asfaltové cestě a zhruba od pátého zastavení po lesní pěšině.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Dolní Počernice

Naučná stezka Dolní Počernice
Rok vzniku:
2008
Délka:
2,9 km
Počet zastavení:
21

Stezka protíná městskou část Dolní Počernice. Začíná v geologické zahradě na rekultivované skládce, následně prochází zámeckým parkem pod hrází Počernického rybníka a dále vede po jeho břehu. Problematické z hlediska přístupnosti jsou některá krátká stoupání či klesání (popř. obrubníky) které však lze objet, nebo část stezky vynechat. Zcela nesjízdná (rozvalený strom, příkré stoupání) je však část od 19. zastavení než stezka vystoupá do ulice Nad Rybníkem. Tuto část doporučujeme s kočárkem nebo vozíkem vynechat a objet. Na stezku je třeba se vydat s doprovodem.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Dubeč - Uhříněves

Naučná stezka Dubeč - Uhříněves
Rok vzniku:
2011
Délka:
5,8 km
Počet zastavení:
15

Naučná stezka prochází přírodním parkem Říčanka a spojuje Dubeč s Uhříněvsí. Trasa za zastavením č. 4 u rybníku V Rohožníku opouští zpevněný chodník a pokračuje pěšinou v trávě. Stav trasy podél Říčanského potoka k Podleskému mlýnu odpovídá povětrnostním podmínkám. Stezku lze doporučit jako procházku rodinám s dětmi případně i s terénním kočárkem.Vždy však s doprovodem pro případné překonání úzkých míst (lávky, apod.)

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Historií Horních Měcholup

Naučná stezka Historií Horních Měcholup
Rok vzniku:
2014
Délka:
6 km
Počet zastavení:
7

Stezka svou částí prochází Horními Měcholupy a druhou částí Přírodním parkem Hostivař - Záběhlice (Hostivařským hradištěm). Část vedoucí Horními Měcholupy je vedena zejména po zpevněných chodnících a občas trasu trasa překonává obrubník či lokální vyšší sklon. V části přírodního parku jsou cesty zpevněné z jemného udusaného štěrku místy přerušené odvodňovacími kanálky. Celou stezku lze absolvovat s doprovodem.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Historií Hostivaře

Naučná stezka Historií Hostivaře
Rok vzniku:
2010
Délka:
5,4 km
Počet zastavení:
7

Trasa naučné stezky vede od obchodního centra Hostivař přímo do staré Hostivaře. Jde o starou domkovou zástavbu a stezka navštíví jak místní kostel, tak selské stavení Toulcův dvůr, tak i místní hřbitov. Tento úsek bohužel zahrnuje četné terénní nerovnosti (obrubníky, stoupání po schodech). Stezka dále pokračuje do Hostivařského lesoparku a na Hostivařské hradiště. Tato část trasy je význačná svým výrazným táhlým stoupáním / klesáním. Za bezbariérově přístupnou lze označit závěrečnou část od Hostivařské přehrady zpět na Hostivařské náměstí.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Housle

Naučná stezka Housle
Rok vzniku:
2012
Délka:
1 km
Počet zastavení:
10

Stezka začíná u autobusové zastávky Lysolaje, vede kolem zázračné studánky a dále se noří do Rokle - přírodní památky Housle. Poslední zastavení je až v samotném závěru rokle, ze které nevede jiná cesta než zpět. Terén je náročný, kamenitý. Osobám na vozíku doporučit nelze. Výlet s terénním kočárkem je možný po páté zastavení. Vstup do rokle (po odbočce modré turistické značky) je na vlastní nebezpečí kvůli možnosti padajícího kamení.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Chuchelský háj

Naučná stezka Chuchelský háj
Rok vzniku:
2014
Délka:
3,2 km
Počet zastavení:
9

Stezka navazuje na naučnou stezku Barrandovské skály, která vede z Hlubočep do Malé Chuchle. Přestože stezka z větší části vede po zpevněných asfaltových lesních cestách, absolvovat ji z Malé Chuchle (na vozíku, nebo s terénním kočárkem) nelze doporučit. Stoupání čertovou strouhou je velmi náročné a je třeba se mu vyhnout. Zbytek stezky je příjemnou lesní procházkou, avšak i asfaltové lesní cesty mají místy přílišný sklon. Ze zajímavostí stojí za zmínku Lesní zookoutek nebo kostel sv. Jana Nepomuckého s výhledy.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Klánovickým lesem

Naučná stezka Klánovickým lesem
Rok vzniku:
2003
Délka:
11,1 km
Počet zastavení:
17

Naučná stezka prochází přírodním parkem Klánovice - Čihadla a několika místními přírodními rezervacemi. Převážně rovinatá trasa vede zejména po nezpevněných lesních cestách. Lokálními překážkami mohou být terénní nerovnosti, kořeny nebo blata. Vesměs je ale lze objet. Na stezku by neměli návštěvníci vyrážet bez doprovodu a to zejména z důvodu délkové náročnosti nebo případných lokálních překážek. Návštěvu však lze rozdělit z Klánovic na dvě části.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Košinka

Naučná stezka Košinka
Rok vzniku:
2009
Délka:
0,8 km
Počet zastavení:
10

NS Košinka v parku Pod Korábem není stezkou v pravém slova smyslu. V parku je rozmístěno 10 naučných panelů a další dendrologické informační panely. Stezka nemá předem stanovené pořadí jednotlivých zastavení. Ohledně přístupnosti je třeba upozornit na četná příkrá stoupání / klesání neboť celý park je umístěn ve svahu. V západní části parku je táhlé schodiště. Z parku jsou pěkné výhledy na Libeň a Karlín.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka MČ P9 - severozápadní stezka

Naučná stezka MČ P9 - severozápadní stezka
Rok vzniku:
2009
Délka:
7,7 km
Počet zastavení:
21

Stezka propojuje Vysočany a Prosek. V úvodu tak trasa prochází pod Vysočanským nádražím a strmě stoupá pod vysočanskou estakádou. Tuto část až po zastavení č. 7 nelze osobám se sníženou schopností pohybu doporučit. Následuje část vedoucí sídlištěm Prosek a parkem Přátelství, která je nenáročná a vhodná pro kteroukoli cílovou skupinu. Za Střížkovem se stezka stáčí zpět k Přírodní památce Prosecké skály a podél bobové dráhy se zpět vrací do Vysočan. Část stezky mezi 13 a 16 zastavením není určena pro osoby se sníženou schopností pohybu, s terénním kočárkem ji však lze s obtížemi zvládnout.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka MČ Praha - Běchovice

Naučná stezka MČ Praha - Běchovice
Rok vzniku:
2010
Délka:
3,7 km
Počet zastavení:
18

Naučná stezka Městskou částí Praha - Běchovice začíná u sportovního areálu Na Korunce a postupně projde celými Běchovicemi až skončí u vodní nádrže Jalovka. Trasa vede po zpevněných plochách, přesto je na trase několik terénních nerovností (zejména vysoké podélné nebo příčné sklony, odvodňovací kanálky, obrubníky). Vše lze zvládnout s doprovodem. U této stezky jsou také neprakticky odlehlá začáteční a koncová místa.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka MČ Praha 9 – jihovýchodní stezka

Naučná stezka MČ Praha 9 – jihovýchodní stezka
Rok vzniku:
2011
Délka:
6,3 km
Počet zastavení:
17

Naučná stezka vede většinu své trasy podél břehu Rokytky a je tak ve svých částech s výhradami (kořeny) téměř bezbariérově přístupnou (doporučujeme však s doprovodem). Problematické místo na trase je překonání Poděbradské ulice, kde stezka musí vystoupat z nezpevněné pobřežní cesty na cyklotrasu. Toto stoupání je však realizováno po schodech. Stezka a zejména její část mezi Poděbradskou ulicí a Hořejším rybníkem se stává hůře schůdnou / sjízdnou v zimních měsících (díky blátu).

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Milíčov

Naučná stezka Milíčov
Rok vzniku:
2011
Délka:
5,1 km
Počet zastavení:
9

Příjemná procházka Milíčovským lesem. K bezbariérové dokonalosti však bohužel přebývá několik hůře prostupných míst na trati. Prvním je brod před třetím zastavením. Problematický je také úsek mezi pátým a šestým zastavením, kde se v lese překonává několik zemních valů (resp. koryt - zcela nesjízdné). Od šestého zastavení však trasa vede po zpevněných cestách bez překážek. V závěru v případě potřeby doporučujeme objet poslední 200 metrový úsek (mezi devátým a prvním zastavením), který šplhá úbočím Milíčovského vrchu.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Modřanská rokle

Naučná stezka Modřanská rokle
Rok vzniku:
2004
Délka:
3,1 km
Počet zastavení:
7

Naučná stezka Modřanská rokle vede pohodovou trasou klidným údolím Modřanského potoka. Celá trasa vede po zpevněných asfaltových cestách. Pohodlnější je vzhledem ke svažitosti stezky začít od konce, tedy z Libušské strany a to ulicí Na Šejdru. V horní části je teba překonat několik obrubníků s nájezdy, resp. sklonité úseky. Na začátku i tak na konci není problém jak s parkováním, tak s přístupem MHD. Osoby na vozíčku by rozhodně neměly na tuto stezku vyrážet bez doprovodu.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Mýto

Naučná stezka Mýto
Rok vzniku:
2012
Délka:
1,8 km
Počet zastavení:
6

Naučná stezka Mýto vede přírodním parkem Rokytka a vytváří příjemný okruh začínající a končící v Nedvězí u Říčan. Stezka nabízí příjemnou procházku lužním lesem. Druhá část stezky (zejména za čtvrtým zastavením) je problematická vzhledem k povaze lesní pěšiny s kořeny a velkým příčným sklonem. Tato část je neprůjezdná či obtížně průjezdná a to i s terénním kočárkem.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Na vrchu Svatého Kříže

Naučná stezka Na vrchu Svatého Kříže
Rok vzniku:
2004
Délka:
1,3 km
Počet zastavení:
3

Krátká stezka pro odpolední procházku pražským městským parkem. Trasa vede výhradně po zpevněných chodnících a s výjimkou dvou prudkých táhlých stoupání / klesání je plně bezbariérová. Návštěvu stezky lze doporučit zejména kvůli neokoukaným výhledům na historické centrum Prahy a také díky další vybavenosti zejména pro malé návštěvníky (lanovka, hřiště, klouzačky, apod.).

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Neleníme v zeleni

Naučná stezka Neleníme v zeleni
Rok vzniku:
2005
Délka:
1,6 km
Počet zastavení:
7

Stezka se nachází v městském lese Kamýk. Část stezky poblíž hájovny je téměř přístupná. Problémy tvoří kořeny na cestě (lze objet) nebo odvodňovací kanálky. Hůře přístupná je část mezi čtvrtým a sedmým zastavením, kde stezka prudce klesá po štěrkové cestě. Stezka není vhodná pro návštěvy bez doprovodu, naopak rodinám s dětmi poskytne příjemnou procházku i zabavení dětí na atrakcích instalovaných u informačních panelů.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Oborou Hvězda

Naučná stezka Oborou Hvězda
Rok vzniku:
2007
Délka:
4,5 km
Počet zastavení:
15

Naučná stezka Oborou Hvězda je celá situována v královské oboře. První a závěrečná část je situována na rovinaté plošině před královským letohrádkem a nenachází se na ní žádné obtížné překážky s výjimkou např. kořenů na vedlejších cestách nebo odvodňovacích kanálků. Tuto část lze doporučit všem návštěvníkům. Střední část stezky klesá za letohrádkem do údolí Litovického potoka a k rybníčku Ve Hvězdě. Toto klesání ač místy prudší nebude návštěvám s doprovodem činit potíže. Problematické je velmi příkré stoupání za rybníčkem. Tuto část je třeba s vozíkem nebo kočárkem vynechat.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Petřín

Naučná stezka Petřín
Rok vzniku:
2011
Délka:
4,2 km
Počet zastavení:
11

Naučná stezka procházející Petřínskými sady je jednoznačně stezkou s největším překonávaným převýšením v Praze. Trasa překonává četná schodiště, příkrá stoupání nebo klesání. Lze ji doporučit pouze jako relativně náročnou procházku s bezesporu fantastickými výhledy na historické centrum Prahy, Malou stranu a Pražský hrad.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Počítáme s vodou

Naučná stezka Počítáme s vodou
Rok vzniku:
2012
Délka:
2 km
Počet zastavení:
5

Stezka vede rovinatým terénem podél Vltavy. Část přístupové trasy od MHD vede po in-line stezce bez jakýchkoli bariér. Stezka samotná vede po dlážděné cestě, nezpevněným terénem přes odpočinkovou louku a dále po kamenité navigaci břehu Vltavy. Průjezd celou stezkou kolovými prostředky (vozík, kočárek) nelze doporučit, nicméně k několik zastavení lze dohlédnout i z objízdné trasy po in-line stezce.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Povodím Botiče

Naučná stezka Povodím Botiče
Rok vzniku:
2008
Délka:
7,9 km
Počet zastavení:
13

Naučná stezka začíná u Toulcova dvora. Přes starou Hostivař se trasa stezky přimkne k toku potoka Botič, který téměř celou stezku doprovází. Trasa od ulice U Břehu a dále kolem vodní nádrže Hostivař až do Petrovic je bezproblémová jen s místy většími stoupáními. Následná trasa z Petrovic kolem Křeslic do Pitkovic je však zcela nesjízdná díky výrazným terénním nerovnostem či příčným sklonům. Přesto tato část a zejména přírodní památka Ptikovická stráň jsou nedoceněnou částí stezky doporučitelnou však jen pro pěší rodinné výlety.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Prokopské údolí - Butovickým hradištěm

Naučná stezka Prokopské údolí - Butovickým hradištěm
Rok vzniku:
2005
Délka:
2,2 km
Počet zastavení:
6

Naučná stezka začíná v horní části Prokopského údolí ve Starých Butovicích. Trasa následně vystoupá na náhroní plošinu Butovického Hradiště, odkud poskytuje návštěvníkům překrásné výhledy do Prokopského a Dalejského údolí. Následně setezka příkře klesá kamenitou pěšinou do Prokopského údolí. Stezku nelze doporučit osobám se sníženou schopností pohybu zejména pro nezpevněné povrchy, úzké pěšiny, příčné sklony.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha

Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady Praha
Rok vzniku:
2006
Délka:
3,4 km
Počet zastavení:
11

Naučná stezka Přírodním areálem Botanické zahrady propojuje městské části Troju a Bohnice a prochází Přírodními památkami Salabka, Hvránka a Velká skála. Trasa není vhodná pro osoby na vozíku nebo rodiče s kočárky pro svou členitost, terénní nerovnosti, četná stoupání a klesání a místy i schody. Ostatním návštěvníkům nabízí nádherné výhledy na údolí Vltavy a Stromovku.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí

Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí
Rok vzniku:
2006
Délka:
7,9 km
Počet zastavení:
12

Naučná stezka vytváří zajímavý okruh začínající a končící v Suchdole. Přestože významná část stezky vede po zpevněných cestách, nelze stezku pro osoby se sníženou schopností pohybu doporučit. Jedná se z velké části o turistickou trasu s četnými nerovnostmi terénu, kamenitými překážkami, úzkými lávkami. Stezka jako turistická trasa pro celodenní výlet odmění návštěvníka několika nezapomenutelnými vyhlídkami (na Vltavské údolí, Alšova vyhlídka - odbočka po modré turistické na Holý Vrch) a celou řadou krásných zákoutí v Tichém údolí.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Řepy

Naučná stezka Řepy
Rok vzniku:
2013
Délka:
5,8 km
Počet zastavení:
17

Naučná stezka začíná u železničního nádraží Praha - Zličín, obchází sídliště Řepy starou zástavbou, vede přes Aktivní lesopark Řepy až na Bílou horu. Trasu stezky doprovází četné nerovnosti (lokální stoupání či klesání), obrubníky apod., v závěru stezky (za 14. zastavením) pak příkré stoupání po panelové cestě. Stezku nelze bez doprovodu nebo terénního kočárku doporučit.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Sliveneckého mramoru

Naučná stezka Sliveneckého mramoru
Rok vzniku:
2010
Délka:
4,3 km
Počet zastavení:
7

Naučná stezka začíná ve Slivenci na náměstí u kolstela Všech Svatých. Trasa Slivencem je až na několik obrubníků bezproblémová. Za Slivencem stezka křižuje Pražský okruh. V době našeho mapování byla stezka značena napříč deponií, v současnosti by už ale měla být přeznačena po zpevněných cestách. Závěr trasy stezky směřuje k přírodní památce Zmrzlík nebo Cikánka. Stezka však končí v polích u posledního zastavení. Další sestup po červené turistické značce k Maškovu mlýnu na autobus je výhradně pěší záležitost.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Strašnice

Naučná stezka Strašnice
Rok vzniku:
2014
Délka:
3,6 km
Počet zastavení:
11

Pohodlná trasa naučné stezky vede jak sídlištní zástavbou ze 70 a 80 let minulého stoleté, tak sídlištěm Solidarita i vilovou zástavbou starých Strašnic. S výjimkou několika málo míst (chybějící nebo vysoké nájezdy na chodník, příkrá stoupání), která lze překonat s doprovodem, je tato stezka téměř bezbariérová.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Stromovkou za poznáním

Naučná stezka Stromovkou za poznáním
Rok vzniku:
2009
Délka:
3,5 km
Počet zastavení:
10

Stezka Stromovkou za poznáním je další stezkou provázející návštěvníky jedním z pražských parků - v tomto případě přírodní památkou Královská obora.V době našeho mapování bohužel spousta informačních panelů v dolní části Stromovky chyběla. Přesto však tato dolní část nabízí úžasnou bezbariérovou procházku kolem rybníčků v Královské oboře. Problematickým je stoupání v závěru stezky k Místodržitelskému letohrádku. Stoupání však lze vynechat nebo objet po mírnější cestě.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka svatého Josefa

Naučná stezka svatého Josefa
Rok vzniku:
2013
Délka:
4 km
Počet zastavení:
10

Stezka vede rozličnými terény. V první části od zastávky Plaňanská je trasa téměř bezproblémová, kde jedinou bariérou může být příkré stoupání Malešickým parkem. Následuje cesta Malešickým lesíkem, kde se střídají zpevněné asfaltové cesty s nezpevněnými (štěrk, bláto). Cesta z lesíku vede vilovou zástavbou starých Malešic, kde s výjimkou chodníkových obrub nečekají návštěvníky žádné nástrahy.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Thomayerovy sady

Naučná stezka Thomayerovy sady
Rok vzniku:
2006
Délka:
0,8 km
Počet zastavení:
20

NS Thomayerovy sady vede stejnojmeným pražským parkem v Libni. Část vede ulicí U Českých loděnic podél Libeňského přístavu a druhá část po horninovém masivu tyčícím se nad přístavem. První část stezky je zcela bezbariérová. Druhá část šplhá po zpevněných stezkách na vyhlídku nad Vltavou. Projití této druhé části je možné jen s doprovodem po zhodnocení situace od zastavení č. 11.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Toulcův dvůr

Naučná stezka Toulcův dvůr
Rok vzniku:
1999
Délka:
1,2 km
Počet zastavení:
18

Terénně velmi náročná stezka. Celá trasa vede po areálu Toulcova dvora a místní lesní školky. Trasa převážně vede po lesních a lučních pěšinách. Některé úseky však jsou velmi strmé, vedené po schodišti. Mokřadní úsek v nejnižší části je vedený po hatích. Areál určitě stojí za návštěvu, avšak osoby se sníženou schopností pohybu si musí svoji trasu vhodně upravit a některá zastavení stezky vypustit.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Údolím Dalejského potoka

Naučná stezka Údolím Dalejského potoka
Rok vzniku:
2011
Délka:
7,3 km
Počet zastavení:
16

Naučná stezka v celé své délce sleduje zelenou turistickou značku vedoucí přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí. Stezka začíná na Řeporyjském náměstí a postupně klesá údolím a několika přírodními památkami / rezervacemi. Jedná se o krásnou procházku cennými lokalitami, která však není určena pro osoby na vozíku. S výhradami lze připustit cestu terénním kočárkem.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka v Kunratickém lese

Naučná stezka v Kunratickém lese
Rok vzniku:
2014
Délka:
5 km
Počet zastavení:
3

Naučná stezka, v materiálech označovaná jako "vozíčkářská trasa", začíná u vstupu do Kunratického lesa ze stejnojmené ulice. první část vede sídlištěm Horní Roztyly, kde však na trase číhá nejeden nesnížený obrubník. Trasa samotným lesem vede místy po nezpevněných, většinou však po asfaltových chodnících. Místy dosahuje sklon trasy vyšších hodnot, přesto však s doprovodem lze stezku doporučit všem cílovým skupinám.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka v Praze - Stodůlkách

Naučná stezka v Praze - Stodůlkách
Rok vzniku:
2012
Délka:
6 km
Počet zastavení:
6

Stezka vytváří okruh procházející Stodůlkami. Začátek a konec je na Slunečném náměstí u stanice metra Hůrka. Trasa prochází kolem Nepomuckého a Stodůleckého rybníka až ke KD Mlejn a pak zas zpět podél Prokopského potoka. Přestože je stezka označována jako bezbariérová, při našem mapování jsme se setkali s několika lokálními problémy většinou v podobě rozbitých chodníků, obrubníků nebo vyšších lokálních sklonů. Přesto však stezku lze doporučit všem skupinám návštěvníků.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Vinoř - Jenštejn

Naučná stezka Vinoř - Jenštejn
Rok vzniku:
2010
Délka:
2,9 km
Počet zastavení:
5

Naučná stezka vedoucí po červené turistické značce z Vinoře do Jenštejna hezkým údolím podél Vinořského potoka. Přestože se její zastavení věnují jak historickým, kulturním, tak i přírodním tématům, její návštěvu osobám se sníženými možnostmi orientace a pohybu nelze doporučit kvůli četným příkrým stoupáním a klesáním, výraznému příčnému sklonu, úzkým průchodům často komplikovaným kořeny či blátem. Stezka je výbornou procházkou pro rodiny s dětmi (bez kočárků).

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice

Naučná stezka Vinořský park – Satalická bažantnice
Rok vzniku:
2008
Délka:
2,8 km
Počet zastavení:
9

Stezka propojuje městské část Vinoř a Satalice a vede krásným přírodním prostředím Vinořského parku a Satalické bažantnice. Stezka v převážné části vede po nezpevněných lesních cestách a pěšinách. Některá místa zejména poblíž zastavení 5 jsou těžko průchozí s kočárkem a zcela neprůchozí na vozíku a to i s doprovodem. Aktuální podmínky na trase výrazně závisí na ročním období a srážkách. Stezku lze doporučit jako pěší výlet rodinám s dětmi.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Naučná stezka ZŠ Stoliňská

Naučná stezka ZŠ Stoliňská
Rok vzniku:
2012
Délka:
0,6 km
Počet zastavení:
8

Tato naučná stezka je krátkou procházkou po části Chval v okolí základní školy Stoliňská. Stezka přibližuje místní historii, geologii a rozvoj osídlení. Terén stezky je relativně sklonitý a místy trasu rozdělují obrubníky. Osoby se sníženou schopností pohyby by tak neměly vyrážet bez doprovodu.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti (pdf)

Nová naučná stezka v Kunratickém lese

Nová naučná stezka v Kunratickém lese
Rok vzniku:
2023
Délka:
6,5 km
Počet zastavení:
9

Nová naučná stezka vybudovaná na konci roku 2023 pražskou organizací 01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?" nahradila původní panely roztroušené po území lesa. Stezka má 9 zastavení a tvoří okruh. Na stezce spolupracovali odbor ochrany prostředí MHMP a Ing. Jaroslav Pipka z AOPK. První zastavení je u dětského hřiště a dále stezka vede k rybníku U labutě a pak proti proudu Kunratického potoka až k hájovně U Krále Václava IV. Odtud po asfaltové cestě směr Chodov a dále od studánky víceméně kopíruje horní hranici přírodní památky a vrací se zpět k dětskému hřišti. Každé zastavení obsahuje kromě informačního textu i úkol, co můžete dělat cestou k dalšímu zastavení a kvízovou otázku, která prověří jestli jste text četli pozorně. Trasa je značena turistickou značkou naučné stezky. Rozcestník směrující na stezku je i u stanice metra Roztyly. Obnova naučné stezky byla realizována z grantového řízení MHMP.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti