Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Na stezky, pro všechny !!!

O projektu

V hlavním městě Praze se nachází cca 45–50 naučných stezek, interpretujících přírodní a kulturní bohatství našeho prostředí. Řada těchto lokalit je svým statutem zvláště chráněné území nebo přírodní park. Tyto lokality a naučné stezky obecně přispívají prostřednictvím environmentální interpretace k posilování vztahu člověka k životnímu prostředí. Naplňují tak základní poslání environmentální výchovy a osvěty mezi širokou vrstvou obyvatelstva, které si tato místa často volí za cíle svých návštěv přírody.

Cíle

Tým Na stezky, pro všechny by rád svým projektem, prací a přístupem umožnil seznámit návštěvníky našich akcí s místy v krajině, kterými procházejí naučné stezky. I přes bariéry.

Stezky

Modřanská rokle

Naučná stezka Modřanská rokle se dočkala rekonstrukce. Můžete se těšit na nové informační tabule a interaktivní prvky pro děti. Nová naučná stezka seznamuje návštěvníky o zajímavostech a historii Modřanské rokle. Samotná Modřanská rokle v minulosti sloužila jako pastvina pro zemědělce a byla zcela bez lesa.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti

Barrandovské skály

Na jaře roku 2014 byla vybudována nová naučná stezka, která nahradila původní stezku pod Barrandovskými skalami. Naučná stezka čítá 10 zastavení, začíná u tramvajové zastávky Hlubočepy a v délce trasy 2,5 km vede k autobusové zastávce Malá Chuchle. První zastavení je za podchodem pod tratí u tramvajové zastávky. Dále vede trasa pod Barrandovským mostem, podél Vltavy pod Barrandovskými skalami až do Malé Chuchle, kde je poslední zastavení na u Bránického mostu. Stezka vede jednou z nejvýznamnějších geologických lokalit u nás, texty se věnují především geologii území a historickým zajímavostem.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti

Naučná stezka podél Vltavy - "Počítáme s vodou" (Komořany)

Krátká naučná stezka vede podél Vltavy v úseku jižně od soutoku s Berounkou k Radotínskému mostu a do Zbraslavi. Naučná stezka je věnována nezastupitelné roli vody v krajině. Vody jsme se odnaučili vážit, bereme ji jako samozřejmost. Je důležité najít k vodě vztah a naučit se ji brát jako významný prvek v našem životě i v krajině. Záměrem naučné stezky je také zpřístupnění malebného koutu Komořan.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti

Svatého Josefa v Malešicích

„Stezka Sv. Josefa“ je naučnou stezkou vytvářející procházkový okruh starými i novými Malešicemi a přilehlou zelení. Pro návštěvníky je připraveno devět zastavení, na kterých se mohou seznámit se zajímavostmi dané lokality nebo se pobavit na instalovaných enviromentálních atrakcích.

» mapový výstup bezbariérové průchodnosti